Dwarsfluitlespraktijk
De Zuiderfluiter
Nieuwe leslocatie! Vanaf september 2021 worden de dwarsfluitlessen gegeven op maandag- en donderdagmiddag in de mooie, gezellige schoolbibliotheek van IKC Máxima te Leeuwarden Zuiderburen!